Vaughan Family    

Timestream® Maps    

  Home    Biography    People    Places    Multimedia: Making It Work    On the Water    Writings/Presentations

This chart requires extensive internal processing by Netscape Navigator.
Please wait a few moments before giving up...
Additional Documents

ns3names.txt   Text only version of this chart
ns3names.gif.hqx   BinHexed .gif image of this chart for Macs
ns3names.zip   Zipped .gif image of this chart for Windows
palette.html   Netscape color palette chart
palette.txt   Text version of Netscape color palette chart
ns3colrs.lut.hqx   Custom Netscape Palette for Photoshop (Mac)
ns3act.zip   Custom Netscape Palette for Photoshop (WIN .act)
ns3pal.zip   Custom Netscape Palette for Photoshop (WIN .pal)

Netscape's Named Colors

8-bit Match to WIN Palette

Color Name      HEX RGB  
    HEX RGB DIR WIN SCM
aliceblue      F0F8FF 240,248,255      
FFFFFF 255,255,255 000 000 001
antiquewhite      FAEBD7 250,235,215      
FFFFCC 255,255,204 001 - 002
aquamarine      7FFFD4 127,255,212      
66FFCC 102,255,204 009 016 110
azure      F0FFFF 240,255,255      
FFFFFF 255,255,255 000 000 001
beige      F5F5DC 245,245,220      
FFFFCC 255,255,204 001 - 002
bisque      FFE4C4 255,228,196      
FFFFCC 255,255,204 001 - 002
black      000000 0,0,0      
000000 0,0,0 255 255 256
blanchedalmond      FFEBCD 255,235,205      
FFFFCC 255,255,204 001 - 002
blue      0000FF 0,0,255      
0000FF 0,0,255 210 003 211
blueviolet      8A2BE2 138,43,226      
9933CC 153,51,204 097 097 098
brown      A52A2A 165,42,42      
993333 153,51,51 100 100 101
burlywood      DEB887 222,184,135      
CCCC99 204,204,153 44 44 045
cadetblue      5F9EA0 95,158,160      
669999 102,153,153 122 122 123
chartreuse      7FFF00 127,255,0      
66FF00 102,255,0 113 113 114
chocolate      D2691E 210,105,30      
CC6633 204,102,51 058 058 059
coral      FF7F50 255,127,80      
FF6666 255,102,102 021 023 022
cornflowerblue      6495ED 100,149,237      
6699FF 102,153,255 120 120 121
cornsilk      FFF8DC 255,248,220      
FFFFCC 255,255,204 001 - 002
cyan      00FFFF 0,255,255      
00FFFF 0,255,255 180 001 181
darkgoldenrod      B8860B 184,134,11      
CC9900 204,153,0 053 053 054
darkgreen      006400 0,100,0      
006600 0,102,0 203 201 204
darkkhaki      BDB76B 189,183,107      
CCCC66 204,204,102 045 045 046
darkolivegreen      556B2F 85,107,47      
666633 102,102,51 130 130 131
darkorange      FF8C00 255,140,0      
FF9900 255,153,0 017 019 018
darkorchid      9932CC 153,50,204      
9933CC 153,51,204 097 097 098
darksalmon      E9967A 233,150,122      
FF9966 255,153,102 015 - 016
darkseagreen      8FBC8F 143,188,143      
99CC99 153,204,153 080 080 081
darkslateblue      483D8B 72,61,139      
333399 51,51,153 170 170 171
darkslategray      2F4F4F 47,79,79      
336666 51,102,102 165 165 166
darkturquoise      00CED1 0,206,209      
00CCCC 0,204,204 187 185 188
darkviolet      9400D3 148,0,211      
9900CC 153,0,204 103 103 104
deeppink      FF1493 255,20,147      
FF0099 255,0,153 032 033 033
deepskyblue      00BFFF 0,191,255      
00CCFF 0,204,255 186 184 187
dimgray      696969 105,105,105      
666666 102,102,102 129 129 130
dodgerblue      1E90FF 30,144,255      
3399FF 51,153,255 156 156 157
firebrick      B22222 178,34,34      
993333 153,51,51 100 100 101
floralwhite      FFFAF0 255,250,240      
FFFFFF 255,255,255 000 000 001
forestgreen      228B22 34,139,34      
339933 51,153,51 160 160 161
gainsboro      DCDCDC 220,220,220      
CCCCCC 204,204,204 043 043 044
ghostwhite      F8F8FF 248,248,255      
FFFFFF 255,255,255 000 000 001
gold      FFD700 255,215,0      
FFCC00 255,204,0 011 - 012
goldenrod      DAA520 218,165,32      
CC9933 204,153,51 052 052 053
gray      808080 128,128,128      
999999 153,153,153 086 086 087
green      008000 0,128,0      
009900 0,153,0 197 195 198
greenyellow      ADFF2F 173,255,47      
99FF33 153,255,51 076 076 077
honeydew      F0FFF0 240,255,240      
FFFFFF 255,255,255 000 000 001
hotpink      FF69B4 255,105,180      
FF66CC 255,102,204 019 021 020
indianred      CD5C5C 205,92,92      
CC6666 204,102,102 057 057 058
ivory      FFFFF0 255,255,240      
FFFFFF 255,255,255 000 000 001
khaki      F0E68C 240,230,140      
FFFF99 255,255,153 002 244 003
lavender      E6E6FA 230,230,250      
FFFFFF 255,255,255 000 000 001
lavenderblush      FFF0F5 255,240,245      
FFFFFF 255,255,255 000 000 001
lawngreen      7CFC00 124,252,0      
66FF00 102,255,0 113 113 114
lemonchiffon      FFFACD 255,250,205      
FFFFCC 255,255,204 001 - 002
lightblue      ADD8E6 173,216,230      
99CCFF 153,204,255 078 078 079
lightcoral      F08080 240,128,128      
FF9999 255,153,153 014 240 015
lightcyan      E0FFFF 224,255,255      
CCFFFF 204,255,255 036 036 037
lightgoldenrod      EEDD82 238,221,130      
FFCC99 255,204,153 008 - 009
lightgoldenrodyellow      FAFAD2 250,250,210      
FFFFCC 255,255,204 001 - 002
lightgray      D3D3D3 211,211,211      
CCCCCC 204,204,204 043 043 044
lightpink      FFB6C1 255,182,193      
FFCCCC 255,204,204 007 - 008
lightsalmon      FFA07A 255,160,122      
FF9966 255,153,102 015 - 016
lightseagreen      20B2AA 32,178,170      
339933 51,153,153 160 160 161
lightskyblue      87CEFA 135,206,250      
99CCFF 153,204,255 078 078 079
lightslate      8470FF 132,112,255      
9966FF 153,102,255 090 090 091
lightslategray      778899 119,136,153      
669999 102,153,153 122 122 123
lightsteelblue      B0C4DE 176,196,222      
99CCFF 153,204,255 078 078 079
lightyellow      FFFFE0 255,255,224      
FFFFFF 255,255,255 000 000 001
limegreen      32CD32 50,205,50      
33CC33 51,204,51 154 154 155
linen      FAF0E6 250,240,230      
FFFFFF 255,255,255 000 000 001
magenta      FF00FF 255,0,255      
FF00FF 255,0,255 030 031 031
maroon      B03060 176,48,96      
990000 153,0,0 107 107 108
mediumaquamarine      66CDAA 102,205,170      
66CC99 102,204,153 116 116 117
mediumblue      0000CD 0,0,205      
0000CC 0,0,204 211 208 212
mediumorchid      BA55D3 186,85,211      
CC66CC 204,102,204 055 055 056
mediumpurple      9370DB 147,112,219      
9966CC 153,102,204 091 091 092
mediumseagreen      3CB371 60,179,113      
33CC66 51,204,102 153 153 154
mediumslateblue      7B68EE 123,104,238      
6666FF 102,102,255 11126 126 127
mediumspringgreen      00FA9A 0,250,154      
00FF99 0,255,153 182 181 183
mediumturquoise      48D1CC 72,209,204      
33CCCC 51,204,204 15 151 152
mediumviolet      C71585 199,21,133      
CC0099 204,0,153 068 068 069
midnightblue      191970 25,25,112      
000066 0,0,102 213 210 214
mintcream      F5FFFA 245,255,250      
FFFFFF 255,255,255 000 000 001
mistyrose      FFE4E1 255,228,225      
FFFFFF 255,255,255 000 000 001
moccasin      FFE4B5 255,228,181      
FFCCCC 255,204,204 007 - 008
navajowhite      FFDEAD 255,222,173      
FFCC99 255,204,153 009 - 009
navy      000080 0,0,128      
000099 0,0,153 212 209 213
oldlace      FDF5E6 253,245,230      
FFFFFF 255,255,255 000 000 001
olivedrab      6B8E23 107,142,35      
669933 102,153,51 124 124 125
orange      FFA500 255,165,0      
FF9900 255,153,0 017 019 018
orangered      FF4500 255,69,0      
FF3300 255,51,0 029 002 030
orchid      DA70D6 218,112,214      
CC66CC 204,102,204 055 055 056
palegoldenrod      EEE8AA 238,232,170      
FFFF99 255,255,153 002 244 003
palegreen      98FB98 152,251,152      
99FF99 153,255,153 074 074 075
paleturquoise      AFEEEE 175,238,238      
99FFFF 153,255,255 072 072 073
palevioletred      DB7093 219,112,147      
CC6699 204,102,153 056 056 057
papayawhip      FFEFD5 255,239,213      
FFFFCC 255,255,204 001 - 002
peachpuff      FFDAB9 255,218,185      
FFCCCC 255,204,204 007 - 008
peru      CD853F 205,133,63      
CC9933 204,153,51 052 052 053
pink      FFC0CB 255,192,203      
FFCCCC 255,204,204 007 - 008
plum      DDA0DD 221,160,221      
CC99CC 204,153,204 049 049 050
powderblue      B0E0E6 176,224,230      
99CCFF 153,204,255 078 078 079
purple      A020F0 160,32,240      
9933FF 153,51,255 096 096 097
red      FF0000 255,0,0      
FF0000 255,0,0 035 035 036
rosybrown      BC8F8F 188,143,143      
CC9999 204,153,153 050 050 051
royalblue      4169E1 65,105,225      
3366CC 51,102,204 163 163 164
saddlebrown      8B4513 139,69,19      
993300 153,51,0 101 101 102
salmon      FA8072 250,128,114      
FF9966 255,153,102 015 - 016
sandybrown      F4A460 244,164,96      
FF9966 255,153,102 015 - 016
seagreen      2E8B57 46,139,87      
339966 51,153,102 159 159 160
seashell      FFF5EE 255,245,238      
FFFFFF 255,255,255 000 000 001
sienna      A0522D 160,82,45      
996633 153,102,51 094 094 095
skyblue      87CEEB 135,206,235      
99CCFF 153,204,255 078 078 079
slateblue      6A5ACD 106,90,205      
6666CC 102,102,204 127 127 128
slategray      708090 112,128,144      
999999 153,153,153 086 086 087
snow      FFFAFA 255,250,250      
FFFFFF 255,255,255 000 000 001
springgreen      00FF7F 0,255,127      
00FF66 0,255,102 183 182 184
steelblue      4682B4 70,130,180      
3399CC 51,153,204 157 157 158
tan      D2B48C 210,180,140      
CCCC99 204,204,153 044 044 045
thistle      D8BFD8 216,191,216      
CCCCCC 204,204,204 043 043 044
tomato      FF6347 255,99,71      
FF6633 255,102,51 022 024 023
turquoise      40E0D0 64,224,208      
33CCCC 51,204,204 151 151 152
violet      EE82EE 238,130,238      
FF99FF 255,153,255 012 - 013
violetred      D02090 208,32,144      
CC3399 204,51,153 062 062 063
wheat      F5DEB3 245,222,179      
FFCCCC 255,204,204 007 - 008
white      FFFFFF 255,255,255      
FFFFFF 255,255,255 000 000 001
whitesmoke      F5F5F5 245,245,245      
FFFFFF 255,255,255 000 000 001
yellow      FFFF00 255,255,0      
FFFF00 255,255,0 005 004 006
yellowgreen      9ACD32 154,205,50      
99CC33 153,204,51 082 082 083